lookitui是一个移动端的通用样式组件库。为了提升协同开发的效果,采用compass扩展插件的方式存在。

查看DEMO

lookitui的安装

gem install lookitui --pre
lookitui的结构
@import "lookitui/vars"; //变量的配置  
@import "lookitui/reset"; //reset.css  
@import "lookitui/func"; //通用的函数库 
@import "lookitui/slider"; //幻灯片组件 
@import "lookitui/refresh"; //加载组件 
@import "lookitui/form"; //表单样式 
@import "lookitui/box"; //区块样式 
@import "lookitui/button"; //按钮样式 
@import "lookitui/list"; //列表样式 
@import "lookitui/loading"; //loading样式 
@import "lookitui/toolbar"; //工具栏组件 
@import "lookitui/gotop"; //返回顶部组件 
@import "lookitui/tab"; //Tab切换组件

lookitui的引用

//1.引用所有模块 
@import "lookitui/all";

//2.引用单一模块 
@import "lookitui/form"; //例如:引用表单模块(Form最新版本)

//3.引用固定版本的独立模块 
@import "lookitui/form/0.1/form"; //例如:引用表单模块(Form最新版本)

注:引入独立模块是必须先引入lookitui核心模块。

查看DEMO

github访问地址:http://github.com/hankewins/lookitui/